Datum/Tijd Evenement Categorie
do, 04-07-2024
18:30 - 19:30
Kookgroep Potpourri, Goirle
Wijkcentrum De Wildacker, Goirle
besloten
wo, 10-07-2024
00:00
Geen repetitie

Over Shanties

Shanties zijn liederen die stammen uit de tijd van de zeilvaart. Het zijn ritmische arbeidsliederen die aan boord gezongen werden tijdens het zware en eentonige werk. Bijvoorbeeld bij het anker lichten of bij het werk aan de pompen. Naast de werkliederen zijn er ook de ballades, waarin het harde leven aan boord, de willekeur van het scheepsgezag, de goede of de slechte eigenschappen van het schip, of de emotionele binding met de wal werden bezongen.

Niet al de liederen vonden hun ontstaan uit de zeevaart. Een aantal werden overgenomen uit het arbeidsrepertoire van negers, die belast werden met het laden en lossen van de schepen. Of uit het milieu van houthakkers en goudzoekers, waarin zeelui soms enige tijd hun geluk beproefden en vervolgens met kennis van nieuwe melodieën en teksten naar de zeevaart terugkeerden.

De meeste shantyliederen worden ingezet door de voorzanger (shantyman) en zijn te verdelen in verschillende categorieën.

Capstan-shanty

Deze werden gezongen tijdens het hijsen van het anker door middel van de kaapstand (capstan). Dit was vaak lang en zwaar werk en door het zingen van een vast ritme moest het werk aangenamer worden.

Drag-shanty

Drag-shanties werden gezongen tijdens het hijsen van de zeilen en gaf de mannen wat rust tijdens het trekken aan de touwen. Ook dit was lang en zwaar werk.

Fore-bitters

Verder niet te vergeten de vele melancholieke liederen die gaan over het afscheid nemen, de gevaren op zee, de vrouwen thuis en het avontuur in vreemde landen. Al deze liederen geven een duidelijk beeld van het leven en werken van de internationale zeeman in de 18e en 19e eeuw.

Shanties zingen is Immaterieel Erfgoed

Het voltallige bestuur van ShantyNederland is erg blij jullie te kunnen berichten dat afgelopen woensdag 11 juli 2018 de erkenning dat “SHANTIES ZINGEN” op de Immaterieel Cultureel Erfgoedlijst zijn bijgeschreven. De Nationale Pers heeft van het Kenniscentrum die de Inventaris van het Immaterieel Erfgoed in Nederland, conform de richtlijnen van het UNESCO verdrag, bewaakt op 11 juli jl. hierover bericht gehad. Het bestuur van SN is blij dat dit na jaren van inspanningen en het herhaaldelijk schrijven van nieuwe erfgoedzorgplannen de toetsingscommissie dit heeft gehonoreerd.

Wat betekent dit voor onze aangesloten koren en festivals: Wij zijn dus niet meer bezig met het zingen van “oubollige” zeemansliedjes, maar wij zijn bezig met het vertolken van Maritiem Cultureel Erfgoed. Shanties zingen is een traditie die zijn oorsprong heeft in de oude zeilvaart en wordt door de haast 400 aangesloten koren bij ShantyNederland breed gedragen. Shanties zingen is een levend erfgoed dat door de jaren heen met zijn tijd is meegegaan. Het werken aan meerstemmigheid, close-harmony zingen, het arrangeren en het bespelen van diverse instrumenten draagt bij aan het actueel houden en toekomst geven van deze traditie. Het bestuur van ShantyNederland is blij met festivals zoals het Shantyfestival Rotterdam waar de brede Internationale inzet van jongere shanty zangers en zangeressen een podium krijgen, waardoor het zingen van shanties een levende traditie zal blijven.

ShantyNederland hoopt dat opdrachtgevers zoals fondsen, stichtingen, gemeentes en organisatoren van festivals, deze erfgoed erkenning als een waardevolle toevoeging zal zien.